Dmi klimaatlas

Introduktion til Klimaatlas – DMI

Introduktion til Klimaatlas

Klimaatlas indeholder data for temperatur, nedbør, vandstand og stormflod i det forventede fremtidige danske klima. Data omfatter bl.a. et kvalificeret bud på, …

Klimaatlas indeholder data om forventede fremtidige klimaændringer på kommuneniveau og dækker hele Danmark. Her på siden kan du se og hente klimadata.

Seneste opdatering og tidligere versioner – Klimaatlas – DMI

Seneste opdatering og tidligere versioner – Klimaatlas | DMI

Den nyeste udgave af data finder du i Klimaatlas ved at hente data direkte fra ‘Data i Klimaatlas’. Nuværende version: v2021a (december 2021). Opdateringer …

Se hvilke data, som bliver tilgængelige i Klimaatlas i første bølge, og hvilke data, som kommer til senere.

Sådan er data i Klimaatlas blevet til – DMI

Sådan er data i Klimaatlas blevet til

De data, du finder på Klimaatlas, er blevet til gennem en række komplekse processer, der sikrer brugbarhed og kvalitet.

DMI Klimaatlas

DMI Klimaatlas giver adgang til GIS-data fra DMI’s klimaatlas. Disse kan downloades eller bruges som services i et GIS-program.

DMI Klimaatlas giver adgang til GIS-data fra DMI’s klimaatlas. Disse kan downloades eller bruges som services i et GIS-program

Klimaatlas – Klimatilpasning.dk

Klimaatlas

3. jun. 2020 — DMI har udviklet et landsdækkende Klimaatlas indeholdende et autoritativt datasæt, som giver et bud på, hvor der er særlig risiko for stormflod …

DMI’s Klimaatlas – DNNK

DMI’s Klimaatlas – DNNK

… nedbør og størrelsen af stormfloder og skybrud ændres. Udforsk data for klimaændringer i Danmark her: https://www.dmi.dk/klima-atlas/data-i-klimaatlas/ …

Vandet truer mere end 100 gange om året | DMI – Via Ritzau

Vandet truer mere end 100 gange om året | DMI – Danmarks Meteorologiske Institut

10. jan. 2022 — DMI fik i 2018 en bevilling på 27,2 mio. · I efteråret 2019 præsenterede Klimaatlas værdier for temperatur, nedbør, ekstremnedbør samt havniveau …

DMI’s Klimaatlas viser nu, hvor ofte det nuværende varslingsniveau for højvande vil blive overskredet i fremtidens klima. Især kystområderne i det sydlige Kattegat og Lillebælt vil komme til at opleve, at vandet hyppigt overgår det kritiske niveau. Lokalt vil det ske mere end 100 gange om året i slutningen af dette århundrede i et scenarie med en fortsat høj global udledning af drivhusgasser.

Klimaatlas og Åbne Data fra DMI – Hydrologidag

Microsoft PowerPoint – Ole_Bøssing_Christensen_191022_OBC_Klimaatlas-Aabne-data_renset.pptx

Klimaatlasset udarbejdes på baggrund af DMI’s egne data og klimascenarier for dansk område baseret på FN’s klimarapporter, der offentliggøres omtrent hvert 5.

Keywords: dmi klimaatlas